Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Borysem Szycem i Sławomirem Grzelczakiem o długach.