Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Sebastianem Kulczykiem i Vikasem Malhotrą o startupach z punkt widzenia inwestora.


Sep 26, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Maciejem Samcikiem i Kamilem Langnerem o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.