Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Robertem Krzakiem, Sebastianem Jedrejem i Bartoszem Beresteckim o zakazie handlu w niedzielę.


Mar 14, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Robertem Korzeniowskim, Jurkiem Owsiakiem i Bartoszem Beresteckim o charytatywności.


Mar 7, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Jurre Pannekeetem, Johnem Boninim i Michałem Blicharzem o rynku e-sportowym i jego przyszłości.