Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 6, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Tomaszem Trzósło i Jeroenem van der Toolenem o tym, czy Warszawa jest kolejną stolicą biznesu.