Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Robertem Krzakiem, Sebastianem Jedrejem i Bartoszem Beresteckim o zakazie handlu w niedzielę.