Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 7, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Jurre Pannekeetem, Johnem Boninim i Michałem Blicharzem o rynku e-sportowym i jego przyszłości.