Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Sebastianem Kulczykiem i Vikasem Malhotrą o startupach z punkt widzenia inwestora.