Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Robertem Korzeniowskim, Jurkiem Owsiakiem i Bartoszem Beresteckim o charytatywności.