Preview Mode Links will not work in preview mode

May 23, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Brunonem Bartkiewiczem, Krzysztofem Dekarzem, Jakubem Szymanowiczem i Adamem Hańderkiem o startupach oraz fintechach.