Preview Mode Links will not work in preview mode

May 16, 2018

Łukasz Grass rozmawia z Damianem Raciniewskim, Jerzym Górskim i Przemysławem Opalachem o zarządzaniu w sporcie.